Sunday, October 27, 2013

PERINGATAN AL-QUR'AN TENTANG MANUSIA

1. Manusia itu ~~ LEMAH
-

--“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah” ... (QS. An-Nisa :28)


2. Manusia itu ~~ MUDAH TERPERDAYA

-
--“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah” ... (QS. Al-Infithar :6)


3. Manusia itu ~~ LALAI

-
--"Kamu telah dilalaikan" (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat dan pengaruh) ... (QS. At-takaatsur :1)

4. Manusia itu ~~ PENAKUT/RISAU/KHUATIR

-
--“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” ... (QS. Al-Baqarah :155)


5. Manusia itu ~~ BERSEDIH HATI

-
--“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahuuddi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin , siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati” ... (QS. Al-Baqarah :62)


6. Manusia itu ~~ TERBURU-BURU (TERGESA-GESA)

-
--"Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." ... (QS. Al-Isra’ :11)


7. Manusia itu ~~ SUKA MEMBANTAH

-
--“Ia menciptakan manusia dari air mani (benih), (setelah sempurna kejadiannya), tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya.” ... (QS. An-Nahl :4)


8. Manusia itu ~~ SUKA MELAMPAUI BATAS

-
--“Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.” ... (QS. Yunus :12)
--“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas” ... (QS. al-Alaq :6)


9. Manusia itu ~~ PELUPA

-
--“Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu,
dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: “Bersenang- senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka.” .. (QS. Az-Zumar :8)


10. Manusia itu ~~ SUKA BERKELUH-KESAH/PUTUS ASA

-


--“Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah” ... (QS. Al-Ma’arij :20)
--“Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan.” ... (QS Al-Fushshilat :49)--“Dan apabila Kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah ia serta menjauhkan diri (dari bersyukur); dan apabila ia merasai kesusahan, jadilah ia berputus asa.” ... (QS. Al-Isra’ :83)


11. Manusia itu ~~ KIKIR/KEDEKUT

-
--“Katakanlah (wahai muhammad): "jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku pada ketika itu tentulah kamu akan berlaku bakhil kedekut kerana takut kehabisan; dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil kedekut".” (Q.S Al-Isra’ :100)


12. Manusia itu ~~ SUKA MENGKUFURI NIKMAT
-


--"Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah)." ... (QS. Az-Zukhruf :15)

-


--"Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya," ... (QS. Al-’Aadiyaat :6)


13. Manusia itu ~~ DZALIM dan BODOH

-

--“
Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. ” ... (QS. Al-Ahzab :72)


14. Manusia itu ~~ SUKA MENURUTI PRASANGKANYA

-

--“
Dan kebanyakan mereka, tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan” ... (QS. Yunus :36)


15. Manusia itu ~~ SUKA BERANGAN-ANGAN

-

--“
(Pada saat itu) mereka (yang munafik) menyeru orang-orang yang beriman (sambil berkata): "Bukankah kami bercampur gaul dengan kamu (di dunia dahulu)?" Orang-orang yang beriman menjawab: "Benar! Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu (dengan perbuatan munafik) dan kamu telah menunggu-nunggu (kebinasaan umat Islam), dan kamu pula ragu-ragu (terhadap perkara-perkara ugama) serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong (untuk mencapai maksud kamu), sehinggalah datangnya (maut) yang ditetapkan oleh Allah (kepada kamu). Dan (selain itu), kamu pula diperdaya kan oleh bisikan Syaitan dengan (pengampunan) Allah (semata-mata dan melupakan azabNya).” ... (QS. Al-Hadid :14)


sumber - pondok-busana


KLIK untuk keterangan lanjut.

Apa Komen Anda?

No comments :