Monday, January 6, 2014

WAHAI ISTERI YANG BERIMAN!

Wahai isteri yang beriman! 

Aku tidak mengajakmu untuk hidup miskin akan tetapi aku mengajakmu untuk bersikap qana'ah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, dan bersabar terhadap segala kesulitan hidup serta berperilaku seperti orang yang beriman dan bertakwa terhadap suami dan keluargaa tanpa pernah mengeluh dan menuntut melebihi kemampuan suamimu. Mata suamimu melihat dengan jelas keperluanmu namun tangan dan kemampuannya terbatas.  Bahkan dia adalah manusia yang paling ingin untuk membuat hidupmu penuh nikmat dan memudahkan jalan kehidupan ini bagimu.


Termasuk dari rukun iman adalah menerima qadha (ketentuan Allah) yang baik mahu pun yang buruk. Yang manis mahu pun yang pahit.  Termasuk salah satu asas kebahagian adalah sifat qana'ah dan menjaga kesempatan untuk melakukan ketaatan. 

Iman Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang baik dan kuat dari Ibnu Abbas R.A. yang berkata : Rasulullah S.A.W bersabda ; 
Dua orang mukmin bertemu di pintu syurga. Mukmin yang pertama adalah orang kaya sedangkan yang kedua adalah fakir ketika di dunia.  Lalu yang fakir dimasukkan ke dalam syurga sementara yang kaya ditahan terlebih dahulu sesuai kehendak Allah untuk menahannya.  Lalu si kaya tadi akhirnya dimasukkan juga ke dalam syurga, maka yang fakir menjumpainya seraya bertanya : 
Wahai saudaraku! Apakah yang telah menahanmu? Demi Allah, saat engkau ditahan aku menjadi khuatir terhadap dirimu.  Si kaya menjawab : 
Wahai saudaraku, setelah kau masuk ke dalam syurga aku tertahan begitu lama.  Sehingga air peluh mengalir dari tubuhku dan jika ada 1000 unta yang semuanya dapat meminum air masin pasti mereka akan kenyang meminumnya.

Oleh kerananya wahai saudariku Muslimah!  Rasul S.A.W pernah bersabda :  
Ya Allah! Hidupkanlah aku sebagai orang miskin, wafatkanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku di mahsyar dalam kumpulan orang-orang miskin. Dan sungguh orang yang amat celaka adalah siapa yang terdapat dalam dirinya kemiskinan di dunia dan siksa di akhirat.
Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim yang megatakan : sanadnya sahih dari Abu Said Al-Khudri R.A dalam sahih Muslim dan Tirmizi dan lainnya dari Abdullah bin 'Amr bahawa Rasulullah S.A.W bersabda : 
Beruntung orang yang memeluk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah memberikan rasa qana'ah atas apa yang telah DIA berikan kepadanya.

Mulia orang yang qana'ah dan hina orang yang tamak.

Para ahli tafsir mentafsirkan Firman Allah S.W.T yang bermaksud :
"Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari kaum lelaki mahu pun perempuan dan ia beriman maka Kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik."
Yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik di sini adalah qana'ah.  Sa'd bin Abi Waqas R.A berkata :
Wahai anakku! Jika kamu mencari kekayaan maka carilah dengan disertai sifat qana'ah kerana kekayaan adalah harta yang dapat lenyap.  Berhati-hatilah dengan sifat tamak kerana ia adalah kefakiran yang datang. Kamu tidak harus berputus asa denga apa yang dimiliki manusia, sebab bila engkau berlaku demikian maka Allah akan memperkayakan dirimu. Maka berhati-hatilah wanita yang tidak taat untuk menjadikan keperluan dirimu termasuk dalam hal yang selalu direbutkan oleh mereka yang bermewah-mewahan dari kesenangan dunia dan kehidupan, sebab hal itu adalah mensia-siakan umur untuk mengejar hal yang tidak pernah selesai hingga mereka kembali ke dalam tanah.

Wahai isteri yang beriman!

Allah pernah menawarkan pilihan kepada para isteri Rasulullah untuk memilih dunia dan segala perhiasannya atau memilih Allah dan kebahagiaan akhirat. Hal demikian agar engkau mengetahui bahawa hal ini memerlukankepastian dalam pilihan antara keduanya, dan kerana dunia dan akhirat adalah dua hal yang berbeza dan tidak dapat bertemu.  Maka para isteri Rasulullah memilih Allah, Rasul-Nya dan kebahagiaan hidup di akhirat.

Dengarkanlah Firman Allah S.W.T di saat DIA mengajukan pilihan ini :
"Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi sesiapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar."

Wahai isteri yang beriman!

Demi Allah dan RasulNYA kita bersatu dalam rahmat dan kasih sayang Allah…

omar aku oku -


~~~~~ info ~~~~ iklan ~~~~ makluman ~~~~ 


Apa Komen Anda?

No comments :