Tuesday, November 19, 2013

Terdapat 10 perkara yang menjadi tanda-tanda hati telah rosak

Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut :
  1. Hati tidak merasa bersalah apabila terlibat melakukan dosa dan maksiat.
  2. Tidak terasa untuk melakukan taubat apabila melakukan kesalahan.
  3. Merasa seronok bergelumang dalam dosa.
  4. Tidak mempedulikan perintah Allah, malah suka terbabit pada larangan-Nya.
  5. Benci kepada kebenaran dan cuba menghalang kemaraannya.
  6. Benci kepada orang-orang soleh atau mereka yang suka melakukan kebaikan.
  7. Suka bertengkar pada perkara yang tidak memberi manfaat untuk agama.
  8. Menerima rasuah, sogokan, riba dan perkara haram serta merasakan keseronokannya.
  9. Takut kepada orang yang berkuasa, tetapi sedikit pun tidak takut kepada Allah.
  10. Benci kepada perkara makruf dan suka kepada yang mungkar.
-

Apa Komen Anda?

No comments :