Sunday, September 29, 2013

Doa


Ya Allah,
Sesungguhnya Engkaulah Tuhanku,
Tiada tuhan selain Engkau.
Engkaulah yang mencipta segalanya
dan aku adalah hamba abdi-Mu.
Aku berada dalam perjanjian dengan-Mu
dan ikrar kepada-Mu
yang akan aku laksanakan
dengan segala kemampuanku.


Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu
dari sebarang kejahatan
yang telah aku lakukan.
Aku akui dengan sebenar-benarnya
segala nikmat-Mu keatasku.
Aku juga mengakui
dosa-dosaku terhadap-Mu.
Maka ampunilah aku
kerana sesungguhnya tiada
yang boleh mengampunkan
dosa-dosa (ini) kecuali Engkau,
Ya Allah.Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, (merasa takut, gerun dan menjurusnya taat suruhan dan tinggal larangan Allah) dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (kerananya), (kerana benarnya) dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal (bergantung, menyerahkan segalanya).
(Al-Anfaal 2)

Apa Komen Anda?

No comments :